پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ صفحات اصلی / تماس با ما

تماس با ما

تلفن: 16-33360612-011
نمابر: 33360803-011
تلفن گویا: 011-33364249 (سه خط)
نشانی ساختمان مرکزی:
مازندران ، ساری ، میدان امام خمینی (ره) ، شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران و گلستان 
کد پستی: 4815715891
صندوق پستی: 188
نوع شرکت: دولتی
شماره ثبت: 197
تاریخ ثبت: 1344/8/8
کد اقتصادی: 411338138837
شناسه ملی: 14000298437
وب سایت: www.mazrec.co.ir
پست الکترونیک: info@mazrec.co.ir
پست الکترونیک میز خدمت الکترونیک: helpdesk@mazrec.co.ir
کانال اطلاع رسانی در پیام رسان سروش:  mazrec_ir

 امور بهره برداری مرکز برق منطقه‌ای مازندران:
قائمشهر - میدان امام - جاده کیاکلا - جنب پست 230 کیلوولت قائم شهر

امور بهره برداری انتقال گلستان: گرگان - ابتدای جاده آق قلا - جنب پست 230 کیلوولت گرگان

امور بهره برداری انتقال غرب مازندران: نوشهر - کمربندی نوشهر به چالوس - جنب پست 63 کیلوولت نوشهر ایام و ساعات کاری:

ستاد مرکزی: شنبه تا سه شنبه از ساعت 7 الی 15:30  -  چهارشنبه از ساعت 7 الی 15:15
امورهای سه گانه: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 14:30  -  پنجشنبه از ساعت 7 الی 13:30


  

ارتباط با مدیران شرکت

ارتباط با مسئولین معاونت ها و دفاتر

ارتباط با مسئولین خدمت ها

ارتباط با مسئولین فنی پرتال

 

سیستم تلفن گویا

ارتباط مستقیم با مدیرعامل

ثبت شکایت، انتقاد ، پیشنهاد