پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ صفحات اصلی / ارتباط با مسولین خدمت ها

ارتباط با مسولین خدمت ها

پیش شماره استان مازندران: 011

عنوان خدمت

فرد پاسخگو

شماره تلفن

ایمیل

خدمات مشترکین

محمدعلی تقوی

33353351

mtaghavi@mazrec.co.ir

استعلام حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق

فاطمه فاخری
(امور انتقال غرب)

52336191

ffakheri@mazrec.co.ir

نوشین بوداغی
(امور انتقال مرکز)

42244020

noboudaghi@mazrec.co.ir

رسول شهابی
(امور انتقال گلستان)

32681430

rshahabi@mazrec.co.ir

خدمات نیروگاه های تولید پراکنده

فخری میرعرب

33355268

fmirarab@mazrec.co.ir

ثبت شکایات از شرکت های برق منطقه ای

سیده سمیرا ذاکری

33353948

szakeri@mazrec.co.ir

درخواست خدمات کتابخانه

منصوره یوسفی

33360612
(داخلی 3336)

mayousefi@mazrec.co.ir

درخواست کارآموزی

عذرا غفاری

33367566

oghaffari@mazrec.co.ir

ثبت پیشنهادات مردمی

ایراندخت طاهری

33368027

itaheri@mazrec.co.ir

درخواست ملاقات با مسئولین

سید مهدی باقری

33353008

smbagheri@mazrec.co.ir

ارائه تسهیلات حمایتی به پژوهش ها

فردین عنایتی

33353945

fenayati@mazrec.co.ir