پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

حوزه معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

  

وظایف معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

  • مطالعه سیستم برق و بار شبکه سالانه
  • تدوین پروژه‌های مورد نیاز سالانه شرکت
  • تدوین بودجه مورد نیاز شرکت
  • مطالعه و استقرار ICT شرکت
  • تحقیقات و استاندارد
  • مدیریت منابع اطلاعات مطابق نیاز مدیران شرکت
  • کنترل کیفی تجهیزات برق مطابق استاندارد وزارت نیرو
  • تدوین استراتژی شرکت در بخش شبکه برق، تحقیقات، بار شبکه و ...

 

 

 
راهبر سایت: نیما غفوری

 

بروز رسانی: 1397/11/23 - 09:28
بازدید: 4701