پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

بیوگرافی معاون برنامه ریزی و تحقیقات

حوزه معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

نام و نام خانوادگی : سید اسماعیل نقیبی
 متولد : 1355
 سمت: معاون برنامه ریزی و تحقیقات
 مدرک: کارشناسی ارشد
 رشته : برق - قدرت
 دانشگاه : امیرکبیر تهران 
 دانشجوی مقطع دکترای مهندسی برق از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سوابق خدمتی: 
- کارشناس مطالعات سیستم تا سال 87
- کارشناس مسئول برنامه‌ریزی فنی تا سال 91
- مدیر دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآوردبار تا کنون
- سرپرست معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

بروز رسانی: 1398/04/03 - 09:40
بازدید: 2818