پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

امور انتقال مرکز

امور انتقال مرکز

اهداف امور انتقال نیروی مرکز مازندران

  • بهره برداری از پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع حوزه عملکرد شرکت بر اساس استاندارد های ذیربط
  • سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات پست ها و خطوط انتقال وفوق توزیع

 

نمونه وظایف امور انتقال نیروی مرکز مازندران

  • انجام برنامه ریزی های لازم جهت بهربرداری از شبکه انتقال و فوق توزیع منطقه تحت پوشش
  • بهره برداری از تجهیزات پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع منطقه تحت پوشش مطابق با استانداردها و دستورالعمل های بهره برداری
  • انجام اقدامات لازم جهت همامنگییا دیسپاچینگ منطقه ای وملی به منظور انجام مانورهای عملیاتی
  • اجرای دقیق برنامه زمان بندی در خصوص سرویس. نگهداری و تعمیرات پست ها و خطوط انتقال وفوق توزیع
  • تا یید دستور کار های اجرای تعمیرات شبکه انتقال و ابلاغ انها به پیمانکاران ذ یربط
  • تایید صورت وضعیت پیمانکارن تعمیرات و سرویس ونگهداری پستها وخطوط انتقال وفوق توزیع
  • انجام محاسبات مورد نیاز جهت تنظیم رله ها به منظور هماهنگ نمودن سیستم های حفاظتی
  • تجزیه و تحلیل حوادث شبکه به منظور جلوگیری خاموشی ها بهینه سازی روش بهره برداری

 


نشانی:  قائمشهر - میدان امام - ابتدای جاده کیاکلا - روبروی ایستگاه برق 230 کیلوولت قائمشهر - امور انتقال مرکز
تلفن:  42244020-011
نمابر: 42244328-011
پست الکترونیک: emarkaz@mazrec.co.ir

راهبر سایت: مهران یوسفی

بروز رسانی: 1396/02/19 - 10:02
بازدید: 5554