پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر سازماندهی و بهبود روشها

دفتر سازماندهی

 

 

اهداف و نمونه وظایف دفتر سازماندهی و بهبود روشها

 • تهیه و پیشنهاد خط مشی های شرکت در زمینه ساختار سازمانی و روش های انجام کار
 • تهیه و تدوین روش های اجرایی و نمودار مراحل جریان کار
 • انجام بررسی های لازم در زمینه طراحی نمودار سازمانی بر اساس معیارهای علمی و سیاست های وزارت نیرو ( شرکت مادر تخصصی برق " توانیر " ) و مقتضیات شرکت .
 • تهیه و تدوین نمودار سازمان کلی و تفصیلی شرکت و نمونه وظایف واحدهای سازمانی .
 • به روز نگهداشتن سازمان شرکت از طریق پیشنهاد حذف ، ادغام ، ایجاد و یا تغییر در عناوین واحد ها و پست های سازمانی در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم .
 • تهیه و تدوین روش های اجرایی واحدهای تابعه شرکت همراه با نمودار مراحل انجام کار مربوطه با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط .
 • نظارت مستمر بر اجرای روش های مدون و ابلاغی و تهیه گزارش های لازم در زمینه بهبود بخشیدن مراحل انجام کار ، جهت مقام مافوق .
 • تهیه و تدوین راه کارهای مناسب و عملی برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی و کارگری شرکت در چارچوب ضوابط ، مقررات و دستورالعمل های وزارت نیرو و اتخاذ تدابیرلازم برای حصول اطمینان از صحت کارهای انجام شده .
 • پیشنهاد اعضاء شرکت کننده در جلسات کمیته تشکیلات شرکت با نظر مقامات ذیربط .
 • تهیه و پیشنهاد فهرست تخصیص مشاغل شرکت و انجام اقدامات لازم جهت تائید و تصویب فهرست مذکور در مراجع ذیربط .
 • به روز نگهداشتن کلیه قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها ، مصوبات ، دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلف در زمینه های ملی ، اداری ، معاملاتی ، پرسنلی ، رفاهی ، درمانی ، آموزشی و ... ( مجموعه مقررات ) ابلاغ تغییرات و اصلاحات انجام شده به واحدهای تابع شرکت جهت اطلاع و اقدام لازم .
 • انجام اقدامات وپیگیریهای لازم جهت جمع آوری ونگهداری آخرین ضوابط ومقررات حاکم بر شرکت 

داخلی: 3075
راهبر سایت: فاطمه باقریان

بروز رسانی: 1399/08/20 - 13:25
بازدید: 18035