امور ورزش

امور ورزش

شرح وظائف:
-آگاهی همکاران به جهت توسعه ورزش همگانی
ـ تشکیل هیاتهای ورزشی با محوریت پهلوانی و حفظ آمادگی جسمانی
ـ ایجاد و تجهیز امکانات ورزشی فراخور ظرفیتهای ورزشی کارکنان 
 - تدوین برنامه زمانبندی ورزش هیاتها
ـ تهیه و تحویل لوازم ورزشی انفرادی به همکاران مرتبط
 ـ انجام برنامه های ورزش همگانی

 هیاتها :
 والیبال ، فوتسال ، تنیس روی میز ، شنا، رزمی، شطرنج ، کوهنوردی

توضیحات :
برق مازندران با هدف حفظ روحیه و آمادگی جسمانی همکاران و خانواده محترمشان ازدیرباز فعالیت گسترده ای را آغاز و در طول سالهای متمادی امکانات ورزشی متنوع و قابل قبولی را ایجاد و بصورتهای مختلف نسبت به تشویق همکاران به جهت حضور اقدام نموده است .

 


راهبر سایت: سید یاسر ساداتی جمالی

بروز رسانی: 1398/12/10 - 08:49
بازدید: 2046