اداره نظارت بر خدمات

اداره نظارت بر خدمات

 

نمونه وظایف اداره خدمات

  1. نظافت کلیه ساختمانهای مرکزی - طرح و توسعه - انتقال و دیسپاچینگ
  2. نظارت بر کار کلیه نیروهای خدماتی
  3. نگهداری و بهسازی ساختمانهای شرکت
  4. نظارت ، تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات شرکت
  5. نظارت بر تعمیر و نگهداری آسانسور شرکت
  6. نگهداری فضاهای سبز موجود در ساختمانهای مرکزی و محوطه طرح و توسعه ، دیسپاچینگ و انتقال
  7. خرید کلیه لوازم ضروری مربوط به کارکنان شرکت
  8. همکاری و تهیه لوازم برگزاری جشنها و مراثمهای مذهبی ، اعیاد مختلف و ....

 


راهبر سایت: رضا جعفری پور
تلفن: ۳۱۲۰

بروز رسانی: 1398/10/02 - 13:15
بازدید: 3105