پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

اداره نظارت بر خدمات

اداره نظارت بر خدمات

 اداره نظارت بر خدمات شرکت افتخار دارد بر اساس برنامه ابلاغی سعی وتلاش خود را در جهت ارائه بهترین خدمات رفاهی و وظایف محوله ، به کلیه همکاران شرکت انجام داده و آرمان ما بهترین خدمات به همکاران میباشد.

 

نمونه وظایف اداره خدمات

  1. نظارت بر کلیه کارهای پیمانکاران در سطح شرکت
  2. نظارت بر کار کلیه نیروهای خدماتی و نظافت کلیه ساختمانهای مرکزی - طرح وتوسعه ونور - انتقال ودیسپاچینگ ودیسپاچینگ جدید
  3. نگهداری و بهسازی ساختمانهای شرکت
  4. نظارت ، تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات شرکت در کلیه ساختمانها
  5. نظارت بر تعمیر و نگهداری آسانسور و دربهای اتوماتیک شرکت
  6. نگهداری فضاهای سبز موجود در ساختمانهای مرکزی و محوطه طرح و توسعه ، دیسپاچینگ و انتقال
  7. خرید کلیه لوازم ضروری مربوط به کارکنان شرکت
  8. همکاری و تهیه لوازم برگزاری جشنها و مراسمهای مذهبی ، اعیاد مختلف و ....
  9. نظارت و کنترل و اجرای کلیه کارهای برقی در سطح شرکت وساختمانهای آن و رفع اشکالات مربوطه
  10. همکاری با کلیه واحدهای اداری شرکت واجرای کارها و وظایف محوله از جمله افتتاحیه ها ی پروژه ها و خرید لوازم واحدها و .....

 


راهبر سایت: رضا جعفری پور
تلفن: ۳۱۲۰

بروز رسانی: 1400/06/07 - 14:07
بازدید: 4286