اداره نظارت بر خدمات

اداره نظارت بر خدمات
چاپ

 اداره نظارت بر خدمات شرکت افتخار دارد بر اساس برنامه ابلاغی سعی وتلاش خود را در جهت ارائه بهترین خدمات رفاهی و وظایف محوله ، به کلیه همکاران شرکت انجام داده و آرمان ما بهترین خدمات به همکاران میباشد.

 

نمونه وظایف اداره خدمات

  1. نظارت بر کلیه کارهای پیمانکاران در سطح شرکت
  2. نظارت بر کار کلیه نیروهای خدماتی و نظافت کلیه ساختمانهای مرکزی - طرح وتوسعه ونور - انتقال ودیسپاچینگ ودیسپاچینگ جدید
  3. نگهداری و بهسازی ساختمانهای شرکت
  4. نظارت ، تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات شرکت در کلیه ساختمانها
  5. نظارت بر تعمیر و نگهداری آسانسور و دربهای اتوماتیک شرکت
  6. نگهداری فضاهای سبز موجود در ساختمانهای مرکزی و محوطه طرح و توسعه ، دیسپاچینگ و انتقال
  7. خرید کلیه لوازم ضروری مربوط به کارکنان شرکت
  8. همکاری و تهیه لوازم برگزاری جشنها و مراسمهای مذهبی ، اعیاد مختلف و ....
  9. نظارت و کنترل و اجرای کلیه کارهای برقی در سطح شرکت وساختمانهای آن و رفع اشکالات مربوطه
  10. همکاری با کلیه واحدهای اداری شرکت واجرای کارها و وظایف محوله از جمله افتتاحیه ها ی پروژه ها و خرید لوازم واحدها و .....

 


راهبر سایت: رضا جعفری پور
تلفن: ۳۱۲۰

بروز رسانی: 1400/06/07 - 14:07
بازدید: 4187