پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر بازار برق

دفتر بازار برق

اهداف و شرح وظایف دفتر بازار برق

  • عملیات خرید و فروش عمده برق از شرکت مدیریت شبکه سراسری برق ایران در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق
  • مدیـریت هزینه های دسترسی و جا بجایی ( ترانزیت) انرژی الکتریکی در شبکه برق که شامل تبــادلات درون و برون مرزی می باشد و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وضعیتی که رقابت در بازار برق را محدود می نماید
  • هماهنگی و مدیریت سیستم انتقال داده دربازار برق کشور و تبادل اطلاعات با  تمامی نیروگاه های احداث شده در استان مازندران و گلستان از طریق سیستمها و امکانات رایانه ای
  • تنظیم و انتشار گزارشات ادواری از وضعیت بازار برق و شبکه تولید و انتقال برق مازندران و چگونگی وضعیت رقابت در بازار برق کشور
  • محاسبه انرژی نیروگاهها ، نیروگاه های تولید پراکنده، ایستگاهها ، خطوط تبادلی و مشترکین صنایع سنگین بر اساس قرائت کنتورهای منصوبه و ارائه گزارشهای آماری از وضعیت انرژی شبکه تولید و انتقال برق مازندران و گلستان.
  • قرائت مکانیزه کنتورهای شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و ارسال روزانه آن به دفتر اندازه گیری شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 

تلفن: 33355471-011  - 33363402-011
داخلی: 3570 - 3511
پست الکترونیک: mazbazar@mazrec.co.ir


راهبر سایت: کمیل محمودی

بروز رسانی: 1397/04/24 - 12:20
بازدید: 4342