پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

دفتر بازار برق

نام و نام خانوادگی: محمدرضا خاتمی

سمت: مدیر دفتر بازار برق مازندران
مدرک: کارشناسی
رشته: مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه صنعتی اصفهان
متولد: 1343 - بابل

سوابق خدمتی
- کارشناس مشاور پروژه دیسپاچینگ AOC شمال غرب و شمال شرق کشور در مرکز تحقیقات نیرو ــ سال 1371 ، 1372
- مدیر بخش برق گاز کنگان _ شرکت پخش فراورده های نفتی ــ سال 1372
- مدیر بخش برق کارخانه خوش نوش ساری ــ سال 1372 ، 1373
- کارشناس فوق توزیع و انتقال ــ معاونت طرح و برنامه شرکت برق منطقه ای مازندران ــ سال 1373 ، 1374
- کارشناس برنامه ریزی و مطالعات سیستم ــ مرکز دیسپاچینگ منطقه شمال _ برق منطقه ای مازندران ــ سال 1374 الی 1378
- کارشناس مسئول برنامه ریزی و مطالعات سیستم ــ مرکز دیسپاچینگ منطقه شمال _ برق منطقه ای مازندران ــ سال 1378 الی 1382
- نماینده بازار برق شرکت برق منطقه ای مازندران - سال 1382 الی 1384
- مدیر دفتر بازار برق شرکت برق منطقه ای مازندران- سال 1385 تاکنون


نام و نام خانوادگی: محمد علی نعمتی چالی
سمت: کارشناس بازار خرید برق
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی سیستم های اقتصادی
متولد: 1355 - سوادکوه


نام و نام خانوادگی: سمیه بوداغی مالی دره
سمت: کارشناس سیستم های اندازه گیری
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی برق (قدرت)
متولد: 1358- تهران


نام نام خانوادگی: مهسا علیزاده
سمت: مسئول دفتر
مدرک: کارشناسی
رشته: مدیریت صنعتی
متولد: ۱۳۶۴ - ساری


نام و نام خانوادگی : کمیل محمودی گلوگاهی
سمت : کارشناس انرژی و تلفات
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی برق (قدرت)
متولد : 1366 - گلوگاه

 

بروز رسانی: 1399/10/10 - 08:50
بازدید: 2737