دفتر بازار برق

دفتر بازار برق
چاپ

اهداف و شرح وظایف دفتر بازار برق


 

تلفن: 33355471-011  - 33363402-011
داخلی: 3570 - 3511
پست الکترونیک: mazbazar@mazrec.co.ir


راهبر سایت: کمیل محمودی

بروز رسانی: 1397/04/24 - 12:20
بازدید: 4436