پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات

بازرسی و پاسخگویی به شکایات

 

سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات

تعریف و رسالت
  از آنجائیکه تامین برق مشترکان به عنوان بخشی از وظایف و رسالت شرکت احصاء شده است بی تردید پاسخگوئی به تبعات و مشکلات مبتلا به وفق مقررات موجود پس از بررسی های لازم از سوی مبادی ذیر ربط بعهده امور بازرسی و پاسخگوئی به شکایات می باشد.
اهداف
1-  ارتقاء سطح پاسخگوئی و افزایش میزان رضایت مندی مردم و مشترکین
2 – توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات
3 – سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستندسازی ، دسته بندی و اولویت بندی شکایات واحد
4- تجزیه و تحلیل و بازگویی قوانین  و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل
5-ساماندهی امر رسیدگی به شکایات
6-انتقال وظایف به واحدهای اجرایی
7-تسریع در روند و اصلاح نحوه رسیدگی
8-پاسخگویی شایسته و سریع به شکایات 
9-شناخت و معرفی مسائل ، فرصت ها ، تهدیدها و بررسی ، تجزیه و تحلیل و پردازش کارشناسانه به منظور پیشگیری از بروز مشکلات و یا حل معضلات به وجود آمده
10- ریشه یابی و مشخص نمودن علل مراجعات و مکاتبات مردمی

شرح وظایف
1-    پاسخگویی به شکایات مردم و مشترکین
2-    پاسخگویی به شکایات ارجاع شده از وزارت نیرو - توانیر و ...
3-    تنظیم فرم شکایت و پاسخگویی به صورت حضوری و غیر حضوری
4-    دسته بندی شکایات، تجزیه و تحلیل عوامل شکایت برانگیز و ارائه راه حل های برای کاهش شکایات و اقدامات انجام شده
5-    بررسی شکایات ارجاع شده جهت طرح در کمیته رسیدگی به شکایات
6-    بررسی شکایات و ارجاع آن به بخش های مربوطه ، پیگیری و ارسال پاسخ
7- پاسخگویی به شکایات ارجاع شده از فرمانداریها و ....

 * تلفن مستقیم اداره رسیدگی به شکایات : 33350041راهبر سایت:‌ صاحبه دلاورنژاد

 

بروز رسانی: 1400/06/21 - 10:17
بازدید: 4689