پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مسئول و اعضای امور

بازرسی و پاسخگویی به شکایات

نام و نام خانوادگی:‌ مرضیه رحمانی جویباری                                                    

سمت : رییس گروه رسیدگی به شکایات                                      
محل خدمت: دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
متولد: ‌1349

 نام و نام خانوادگی: محبوبه اسبوچین
سمت: کارشناس حقوقی - کارشناس رسیدگی به شکایات
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
متولد: 1361

 نام و نام خانوادگی: صاحبه دلاورنژاد
سمت: کارشناس رسیدگی به شکایات
مدرک : کارشناسی ارشد جامعه شناسی
متولد : 1362

بروز رسانی: 1400/02/18 - 07:58
بازدید: 2217