پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

امور تدارکات و قراردادها

امور تدارکات و قراردادها


نمونه وظایف امور تدارکات و قراردادها

• شناسایی و ارزیابی پیمانکاران /تامین کنندگان و مشاوران
• تامین کالا و خدمات طی فرایند مناقصه ( عمومی – محدود )
• فرایند برگزاری مزایده
• تامین کالاو خدمات در حد معاملات متوسط و جزئی
• مدیریت اطلاعات و فناوری به منظور بروز رسانی بانک اطلاعاتی تامین کنندگان ، پیمانکاران و مشاوران، مناقصات و مزایده و. ....
• تهیه و تدوین روش های اجرایی فرایند های امور تدارکات و قراردادها ( مناقصه ، مزایده ، انبارش و .... )
• مدیریت دارایی ها و انبارها از طریق ایجاد فرایند روش های انبارداری به جهت نگهداری از دارایی های سرمایه ای
• ثبت و درج اطلاعات عملکرد امور در سامانه های نظارتی و اطلاع رسانی به جهت شفاف سازی فرایند معاملات

 شماره تماس مستقیم:    33363206-011
داخلی دفتر:   3114

راهبر سامانه : محبوبه سادات عمادی  - تلفن تماس داخلی 3167

بروز رسانی: 1396/02/25 - 10:08
بازدید: 4919