پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباطات

دفتر فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباطات

 


نرم افزار، زیرساخت و شبکه رایانه ای

آمار، اسناد و اطلاع رسانی

تلفن مستقیم دفتر: 333۶۲۸۵۴-011
داخلی: ۳۳۱۰
پست الکترونیک: ict@mazrec.co.ir

بروز رسانی: 1397/11/23 - 08:43
بازدید: 7814