پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

دفتر فناوری اطلاعات و مدیریت ارتباطات
 
نام و نام خانوادگی: بردیا بهنیا
متولد:
1356
سمت: 
مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
تحصیلات:
لیسانس مهندسی کامپیوتر - کارشناس ارشد صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و فنون مازندران
 
 

نام و نام خانوادگی: مهرزاد رستمی
متولد: ۱۳۴۵
سمت: رئیس گروه آمار، اطلاع رسانی و اسناد
مدرک: کارشناس ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب 

 نام و نام خانوادگی: لیلا مولایی
متولد: ۱۳۵۴
سمت: رئیس گروه شبکه رایانه ای
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد سمنان

نام و نام خانوادگی: سیده عذرا قلعه بندی
متولد: 1353
سمت: رئیس گروه معماری سازمانی و نرم افزار
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد ساری نام و نام خانوادگی: سید علیرضا فانی
متولد:
1352
سمت:
کارشناس امنیت شبکه های رایانه ای
تحصیلات:
کارشناسی ارشد ICT دانشگاه شیراز

 

نام و نام خانوادگی: نرگس نجاری
متولد: ۱۳۵۱
سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد بابل


نام و نام خانوادگی: حمیده محمودی
متولد: 1360
سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
دانشگاه: موسسه آموزش عالی روزبهان


 نام و نام خانوادگی: اکرم حبیبی
متولد: 1351
سمت: کارشناس آمار
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم افزار
دانشگاه:موسسه آموزش عالی روزبهان


نام و نام خانوادگی: خاتون هادیان
متولد: 1343
سمت: کارشناس ارتباطات و اطلاعات
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت دولتی
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد قائمشهر


نام و نام خانوادگی: امیر افصحی
سمت:
کارشناس بررسی اسناد
مدرک: فوق لیسانس
رشته: مدیریت صنعتی
متولد: 1345
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد سمنان


 نام و نام خانوادگی: سمانه علیزاده
سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1361
دانشگاه:موسسه آموزش عالی روزبهان


نام و نام خانوادگی: محمد یوسفی
سمت: کارشناس سخت افزار
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1360
دانشگاه: موسسه آموزش عالی روزبهان


  نام و نام خانوادگی: سمانه ایوبی
سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1362
دانشگاه: موسسه آموزش عالی روزبهان


نام و نام خانوادگی: امیر گوران
سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک: کارشناسی
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1358
دانشگاه: موسسه آموزش عالی روزبهان


نام و نام خانوادگی: بهنام حاجیان نژراد
سمت: کارشناس سخت افزار
مدرک: کارشناسی
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1360
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد ساری


نام و نام خانوادگی: حسین برزو
سمت: کارشناس سخت افزار
مدرک: کارشناسی
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1362
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد ساری


نام و نام خانوادگی: اکبر اکبری
سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1364
دانشگاه: موسسه آموزش عالی روزبهان


نام و نام خانوادگی: مهدی رحمانی
سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1366
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد ساری


نام و نام خانوادگی: مطهره صفری
سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک: کارشناسی
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1367
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد ساری


 نام و نام خانوادگی: مهدی مقامی
سمت: کارشناس  سخت افزار
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1362
دانشگاه: موسسه آموزش عالی صنعتی قائم


نام و نام خانوادگی: مهدی عرب
سمت: کارشناس سخت افزار
مدرک: کارشناسی
رشته: کامپیوتر - نرم‌افزار
متولد: 1363
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد ساری


نام و نام خانوادگی: علی خالقی
سمت:کارشناس آمار و اطلاعات
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: ریاضی کاربردی گرایش تحلیل عددی
متولد: 1367
دانشگاه: دانشگاه پیام نور تهران 


نام و نام خانوادگی: محرم داداشی
سمت: کارشناس اداری
متولد: 1353
مدرک: کارشناسی
رشته: مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور ساری


نام و نام خانوادگی: لیلا خلیلی
سمت:کارشناس کتابداری
مدرک: کارشناسی
رشته: کتابداری
متولد: 1357
دانشگاه: دانشگاه اصفهان


نام و نام خانوادگی: منصوره یوسفی
سمت:کارشناس اداری
مدرک: کارشناسی
رشته: علوم اداری و مدیریت
متولد: 1356
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد ساری

بروز رسانی: 1399/10/06 - 13:00
بازدید: 4008