پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

نرم افزار، زیرساخت و شبکه رایانه ای

نرم افزار، زیرساخت و شبکه رایانه ای

سامانه جامع فناوری اطلاعات

اپلیکیشن پیام رسان برق مازندران

 فناوری اطلاعات و ارتباطات 

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند.
دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه‌ای که داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.
ICT یافناوری‌‌اطلاعات‌وارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است
اما در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابرات صورت پذیرد.
می‌توان از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت کارآمد، به عنوان بخشی از ابزار مطرح سازی مشکلات جهانی بهره‌گرفت. ممکن است فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به تنهایی گرسنه‌ها را سیر نکند، گرسنگی را ریشه کن نکند، یا مرگ و میر کودکان را نکاهد، اما عواملی بیش از پیش و با اهمیت هستند که رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را به حرکت درمی‌آورند.
فناوری اطلاعاتی و ارتباطی؛ تولید، تنوع و توزیع کارآمد محصولات کشاورزی را مقدور می‌سازد و امکان عرضه خدمات اولیه بهداشتی به افراد بسیار نیازمند مناطق محروم از تسهیلات بهداشتی را فراهم‌تر می‌سازد. همچنین به آموزگاران این امکان را می‌دهد که دانش خود را به دورافتاده‌ترین نقاط این سیاره برسانند. دسترسی به فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد شرکتهای کوچک و گروه بندی فقیرترین و دورافتاده‌ترین مناطق جهان را تقویت کند و به آنها کمک کند و بخش عمده بازارهای داخلی و جهانی را به هم پیوند دهد.
فناوری اطلاعات امکان جهش زیر ساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشته‌ها متعلق می‌شوند.
بر همین اساس نظریه‌هایی مانند ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح گردید و ظرف چند سال اخیر در برخی از کشورها پیشرفتهای قابل توجهی نموده است. مزایای عملی شدن این نظریه‌ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یک بحث جهانی و قابل توجه جوامع مختلف مبدل کرده که یکی از آنها، بحث ایجاد دولتهای الکترونیکی است.
 

اهداف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 •  تهیه و تدوین طرح فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز واحدهای شرکت.
 • تهیه و تدوین طرح جامع سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز واحد های مختلف شرکت.
 • استقرار بانک اطلاعاتی مکانیزه و به روز نگه داشتن اطلاعات ثبت شده در زمینه فعالیت های شرکت.
 • تامین نیاز های اطلاعاتی مدیران با توجه به سیاست های شرکت و استقرار سیستم اطلاعاتی مناسب به منظور افزایش میزان آگاهی مدیران از نحوه پیشرفت فعالیت ها و عملیات ذیربط.
 • تحقق دولت الکترونیک در شرکت.


نمونه وظایف

 • تهیه و تدوین اهداف، استراتژی ها و سیاست های اجرائی در زمینه دستیابی فن آوری اطلاعات مورد نیاز.
 • شناخت سازمانی و نیازهای اطلاعاتی کلیه واحد های شرکت.
 • استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موجود در کشور و بکارگیریی انها به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی مورد لزوم.
 • تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به انتخاب محیط، نحوه تولید اطلاعات، به هنگام نمودن و ویرایش اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات موجود.
 • تعیین سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز با توجه به حجم اطلاعات پیش بینی شده.
 • ایجاد شبکه های داخلی(اینترانت) و تامین امکانات لازم جهت استفاده از شبکه های جهانی(اینترنت).
 • ایجاد شبکه های یکپارچه و متصل به هم به منظور سهولت دسترسی واحد های مختلف شرکت به اطلاعات مورد لزوم.
 • انجام بررسی های لازم در زمینه ابزار و تکنیک های جدید جهت جمع آوری و نگهداری اطلاعات.
 • انجام پشتیبانی لازم جهت تعمیرات و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری موجود.
 • بررسی و انتخاب سیستم های نرم افزاری جهت تهیه گزارش های مورد لزوم.
 

 راهبر سایت
نرم افزار:سمانه ایوبی
تلفن مستقیم:33272002-011
داخلی:3380
زیرساخت و شبکه رایانه ای:مهدی عرب
تلفن مستقیم:33353944-011
داخلی: 3361
بروز رسانی: 1397/05/02 - 12:05
بازدید: 4794