پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیریت اسناد

مدیریت اسناد

ورود به سامانه مدیریت الکترونیکی اسناد 

ورود به سایت کارگروه مدیریت اسناد توانیر


چشم انداز گروه مدیریت اسناد:
مدیریت و ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد صنعت برق شرکت به صورت یکپارچه بروش ثبتی مبنا

مأموریت گروه مدیریت اسناد:
پیاده‌سازی مدیریت الکترونیکی اسناد در راستای سیاستهای مادر تخصصی توانیر منطبق بر دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مرتبط

استراتژی گروه مدیریت اسناد:
مدیریت ، ساماندهی و به روز رسانی فیزیکی و الکترونیکی اسناد صنعت برق شرکت به صورت یکپارچه و کاربردی بر اساس یک نظام جامع اطلاعاتی بروش ثبتی - مبنا با تمرکز بر استراتژی شرکت ه منظور افزایش بهره وری و توسعه با تدوین مستندات، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نظارت و ارزیابی بر روند اجرای کار در بخشهای مختلف اسنادی در کلیه واحدهای شرکت.

اهداف مدیریت اسناد در صنعت برق:

 1. ایجاد بستر مناسب در جهت برآورده‌سازی الزامات و دستورالعملهای شرکت مادر تخصصی .
 2. بهینه‌سازی در حفظ و نگهداری اسناد به عنوان دارایی‌های باارزش صنعت برق در برابرحوادث طبیعی و غیرطبیعی
 3. اجرای دقیق استانداردهای و آئین‌نامه‌های لازم جهت مدیریت بهینه اسناد .
 4. تهیه و تدوین روش‌های اجرایی یکپارچه جهت منطبق شدن با دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت توانیر.
 5. ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد صنعت برق در حوزه شرکت.
 6. بالا بردن دقت، سرعت و سهولت در دسترسی به اسناد بصورت الکترونیکی.

برنامه های کارگروه:

 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت مدیریت بهینه اسناد در بخش های مختلف اسنادی برای کلیه واحدهای زیر مجموعه شرکت.
 • برنامه‌ریزی جهت شناسائی دقیق موقیعت آرشیو فیزیکی اسناد موجود در بایگانی‌ها و انطباق آن با آئیننامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی.
 • بررسی نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت تطبیق با فرایندهای مناسب اجرای درست مدیریت اسناد جهت رسیدن به وضعیت مطلوب.
 • توسعه دانش مدیریت اسناد و آرشیو جهت افزایش کارائی و به کارگیری استانداردهای موجود داخلی و خارجی
 • بررسی و برنامه‌ریزی جهت توسعه فنآوری های نوین نرم‌افزاری-سخت‌افزاری، بانک های اطلاعاتی، سایت و... در مدیریت الکترونیکی اسناد.
 • نظارت، کنترل و ارزیابی بر عملکرد مراکز اسناد شرکت در اجرا و پیاده سازی ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی.

 

راهبر: امیر افصحی

تلفن داخلی: 3313

تلفن مستقیم: 33362853

 

بروز رسانی: 1399/12/23 - 10:56
بازدید: 2398