پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

کیمته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

شرح وظایف دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت‌ برق منطقه‌ای مازندران

1-    انجام فرآیند تصمیم‌سازی و پشتیبانی ، با هدف تنظیم اولویت موضوعات برای طرح در جلسات کمیته پدافند غیرعامل
2-    انجام بازدیدهای کارشناسی از محیطهای سطح بندی شده در دست بهره‌برداری، در حال احداث و توسعه تحت مسئولیت)نیروگاهها ، خطوط انتقال ،ایستگاههای 400 و 230 کیلولت و مراکز دیسپاچینگ و مخابرات و... )و تهیه گزارش با هدف تطبیق فعالیتها با اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل درشرکت.
3-    انجام مطالعه ارزیابی تهدید وآسیب پذیری تاسیسات سطح بندی شده شرکت (پستها ، نیروگاهها ،مراکز دیسپاچینگ ،مرکز فناوری اطلاعات و...)
4-    ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری تاسیسات سطح بندی شده ی شرکت  باتوجه به تهدیدات  متصور  وارائه برنامه های  مناسب
5-    انجام تعدادی از پروژه های پدافند غیر عامل برای تاسیسات موجود شرکت .
6-    بررسی طرح‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پیشنهادی برای ارائه به کمیته پدافند غیر عامل شرکت توانیر.
7-    ابلاغ تصمیمات ،دستورالعملها و صورتجلسات و انجام کلیه امور اداری لازم مرتبط با واحدهای تحت مسئولیت.
8-    پیگیری اجرای مصوبات کمیته و کارگروه‌های مرتبط وماموریت های محوله از جانب شرکت توانیرو  اداره کل پدافند غیر عامل استان
9-    برقراری ارتباط بین اعضای کمیته و کارگروه‌ها با هدف تبادل اطلاعات و ایجاد هماهنگی‌های لازم در حیطه وظایف هریک از اعضا.
10-    بررسی نیازهای اعتباری کمیته‌های تابعه و پیگیری تأمین و توزیع آن بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب کمیته توانیر.
11-    پیگیری برگزاری سمینارها و همایش‌های علمی آموزشی و پژوهشی  تخصصی مرتبط با پدافند غیرعامل در حوزه های مختلف شرکت.
12-    تهیه و توزیع لوح فشرده ،بروشور،نشریه،جزوه و کتاب به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پدافندغیرعامل  کارکنان در حوزه های مختلف شرکت.
13-    تنظیم جدول سطح‌بندی و اولویت گذاری محیط‌های جدید الاحداث بر اساس معیارهای سازمان پدافند غیرعامل کشور .
14-    پیگیری ،نظارت ،هدایت و ارزیابی اجرای مانورهای نوبه‌ای  مقابله با بحران در محیط‌های مختلف شرکت.
15-    اعلام موارد عدم تطبیق اقدامات و عملکرد واحدهای مختلف شرکت با اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل به مدیریت محترم عامل شرکت .   
16-    کنترل ونظارت بر اجرای صحیح پروژه های پدافند غیر عامل تاسیسات سطح بندی شده  موجود ودرحال احداث  شرکت.
17-    بهره گیری از فناوری های نوین جهت شناسایی و مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید.
18-    تعامل و همکاری با اداره کل پدافند غیر عامل  استانهای  مازندران و گلستان و کمیته پدافند غیر عامل شرکت توانیر.
19-    پیگیری درتهیه پیوست پدافند غیر عامل برای طرحهای جدیدالاحداث سطح بندی شده شرکت.
20-    نظارت و کنترل برمکانیابی بهینه تاسیسات سطح بندی شده ، با ملاحظات پدافند غیر عامل  .
21-    نظارت برسایر پروژه های درحال اجرای  شرکت که دارای ماهیت پدافند غیر عامل  میباشند.
22-    شرکت درجلسات متعدد کارگروههای پدافند غیرعامل استانی وتهیه گزارشات آماری  جهت پاسخگویی به اداره کل پدافند غیر عامل استانهای مازندران وگلستان


شرح وظایف زیرگروه نیرو( آب و برق)  پدافند غیرعامل استان مازندران مستقر در دبیر خانه پدافند غیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران

برنامه های حوزه برق استان:
• توسعه برق پایدار در زیر ساختهای کشور (خورشیدی ، بادی ، ژنراتور)
• پیش بینی تامین برق برای مراکز استقرار موقت جمعیت ، با ژنراتور های ثابت و متحرک
• تامین برق مراکز حیاتی ، حساس و مهم استان با ژنراتور یا زمان بندی مشخص شده
• تامین برق مسیرها و راههای مواصلاتی مهم شهرها در صورت نیاز و در زمانهای محدود و معین
• ساخت مخازن ذخیره سوخت نیروگاهها با رعایت اصل پراکندگی و سایر الزامات پ .غ .ع
• ذخیره سازی پایدار و امن سوخت مصرفی نیروگاهها و ایمن سازی مخازن موجود
• کوچک سازی پستهای برق و مدفون سازی آنها (سیستم هیبرید)
• مکان یابی مناسب و تعیین نقاط مناسب برای احداث نیروگاه و پست
• استفاده بهینه استانی از ظرفیتهای سراسری برق و در صورت اختلال در مدیریت کنترل برق مرکز ، کنترل و هدایت برق بصورت استانی و محلی( دیسپاچینگ منطقه ای)
• اجرای رزمایشهای مدیریت برق در شرایط بحران
• تهیه برنامه جامع مدیریت برق در شرایط تهدید در سطح استانی
• مطالعه ، طراحی ، اجرا و  نظارت بر طرحهای پدافند غیر عامل حوزه برق استان

برنامه های حوزه آب استان:
• پیش بینی تامین آب برای مراکز استقرار موقت جمعیت
• تهیه و آماده سازی دستگاهای تصفیه و بسته بندی آب برای شهرها
• تامین برق اضطراری تصفیه خانه های آب ، فاضلاب و چاههای تامین آب
• ذخیره سازی آب بسته بندی برای مدت معین
• ذخیره سازی تجهیزات ضروری مورد نیاز صنعت آب ، در صورت لزوم
• تهیه طرح جامع مدیریت بحران آب در شرایط تهدید طبیعی و خارجی
• برگزاری رزمایشها – افزایش تصفیه آب از آلودگی های عمومی ، میکروبی و     هسته ای
• پایدار سازی منابع آب نسبت به تهدید ، قطع رابطه تولید آب با قطع برق و...
• مطالعه ، طراحی ، اجرا و نظارت بر طرحهای پدافند غیر عامل حوزه آب استان

 


تلفن داخلی: 3218 - 3237
تلفن مستقیم: 33358370-011


راهبر سایت: عیسی غلامی - نیما ولی

بروز رسانی: 1396/12/14 - 12:37
بازدید: 4947