پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

فعالیت ها و پروژه ها

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران


لیست کلی  فعالیتها و پروژه های دبیرخانه پدافند غیر عامل:
1. فعالیتهای پروژه ای درحوزه مقاوم سازی نیروگاه(محرمانه)
2. فعالیتهای پروژه ای درحوزه مقاوم سازی پستهایkv 400 (محرمانه)
3. فعالیتهای پروژه ای درحوزه مقاوم سازی شبکه فناوری اطلاعات(محرمانه)
4. فعالیتهای پروژه ای خرید تجهیزات بمنظور تسهیل درمدیریت بحران(محرمانه)

بروز رسانی: 1396/03/07 - 12:11
بازدید: 1932