پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر حراست و امور محرمانه

دفتر حراست

 

پرسش و پاسخ مستقیم با مدیر دفتر حراست

 

الف) اهم وظایف عمومی

 • ارتباط مؤثر با سایر واحدهای شرکت در تدوین اهداف و تحقق وظایف و سیاستها و خط مشی‌های تعیین شده
 • اجرای قوانین، مقررات و دستورالعملهای صادره و انجام مطلوب وظایف دفتر
 • برنامه ریزی بمنظور استفاده مطلوب از امکانات واحد تحت سرپرستی
 • کنترل دقیق پیشرفت کار و انجام بموقع برنامه‌های واحد در مقاطع زمانی پیش بینی شده
 • همکاری و هماهنگی مستمر با واحدهای ذیربط در زمینه‌های پیش بینی بودجه و سازماندهی واحد تحت سرپرستی، برنامه ریزی نیروی انسانی و نیازسنجی آموزشی پرسنل تحت سرپرستی، ارزیابی عملکرد واحد و سایر برنامه‌های واحد
 • بررسی و ارزیابی فعالیتها و عملکرد واحد تحت سرپرستی به منظور شناسایی تنگناها و ارائه راه حل‌های اصولی در حل مسائل و مشکلات
 • تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی در رابطه با فعالیتهای واحد جهت ارائه به مقام مافوق
 • کنترل و بررسی فعالیتهای شغلی پرسنل واحد به منظور ارتقاء کیفیت فعالیتها و پیشگیری از انجام هرگونه عملیات غیر منطبق با نیازمندیهای تعریف شده
 • مستند سازی و برنامه ریزی برای تحکیم روابط انسانی در محیط کار و ایجاد مکانیسم‌های انگیزشی به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملکرد پرسنل واحد
 • حضور در جلسات و گردهمائیها حسب مورد

ب) اهم وظایف اختصاصی
هدایت و نظارت در:
1- اجرای آئین نامه‌ها ودستورالعملهای حفاظت پرسنلی، فیزیکی و حفاظت اسناد و مدارک ابلاغی
2- ارائه خدمات حراستی مورد نیاز مدیریت عامل شرکت در زمینه شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی و شناسایی عوامل فساد. در دستگاه اداری
3- برگزاری جلسات و ارائه راهکارهای جلوگیری از اتفاقاتی نظیر سرقت، آتش سوزی ، خرابکاری و سایر موارد مربوطه
4- بررسی گزارش بازرسان و مسئولان انتظامات در رابطه با اتفاقات پیش آمده در طول شبانه روز و صدور دستورات لازم.
5- پیشنهاد کنترل ورود و خروج ، مراجعین ، کالاها ، خودروها و اموال
6- ایجاد یا حذف پستهای نگهبانی با توجه به موقعیت محل و نظر مقام مسئول شرکت
7- تدوین برنامه‌های لازم جهت بازرسی متناوب از واحدهای نگهبانی و حراست
8- تکثیر، تایپ، و نگهداری مکاتبات طبقه بندی شده
9- دریافت ، ثبت ، ارجاع و ارسال کلیه مکاتبات طبقه بندی شده
10- امحاء نامه ها و اسناد طبقه بندی شده مطابق دستور العمل
11- استعلام و بررسی در خصوص صلاحیت کارکنان اعزامی به خارج از کشور ،
12- استعلام و بررسی صلاحیت کارکنان در هنگام نقل و انتقالات داخلی
13- تهیه و صدور کارتهای شناسائی پرسنل شاغل و بازنشسته و کارتهای ورود به تاسیسات و تردد خودروها
14- پیش بینی و انجام اقدامات لازم ایمنی و حفاظتی در مراسم‌ ، جلسات
15- تهیه سلاح، ‌مهمات ، لوازم مخابراتی ، بی‌سیم و نظارت بر نحوه استفاده ،‌نگهداری و نقل و انتقال آنها با هماهنگی مدیریت و مسئولین مربوطه
16- شرکت در جلسات امنیتی مربوط به حراست از تاسیسات در سازمانهای مربوطه
17- همکاری با واحدهای مربوطه در امر پیشگیری از کار متجاوزین به حریم قانونی خطوط و تاسیسات برق رسانی
18- رسیدگی به شکایات کارکنان و ارباب رجوع در جهت شناسائی عوامل ایجاد نارضایتی بر حسب مورد
19- به منظور حداقل رساندن آمار سرقتها و آسیب رسانی به اسناد و مدارک و تاسیسات شرکت پیش بینی طرحهای حراستی و تدافعی

پ)اهم مسئولیتها:

 • اجرای دستور العملهای مربوط به امور حفاظت فیزیکی و حراست از تاسیسات
 • دریافت و ارسال مکاتبات مربوط به طرحهای تاسیسات و اسناد طبقه بندی شده


ت)اختیارات:

مدیر دفتر دارای اختیارات لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای محوله از طرف مدیر عامل مگر در مواردی که تفویض آن قانونآ مجاز نبوده و یا احتیاج به ابلاغ حکم جداگانه داشته و یا به موجب دستور العمل تفویض اختیار مستثنی شده باشد.


ث)اهم شاخصهای عملکرد:

- بررسی و رسیدگی به میزان برق دزدیها و سرقتها و تجاوز به حریم
تبادل اطلاعات – ارائه گزارشات تبادل اطلاعات – ارائه گزارشات فرمانداری و دادگستری استان تبادل اطلاعات – ارائه گزارشات ارگانهای دفاعی و انتظامی پیگیری تخلفات و سرقتهای صورت گرفته بازرسی کل کشور تبادل اطلاعات – ارائه گزارشات

بروز رسانی: 1396/03/28 - 12:12
بازدید: 4706