پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

اداره مالی و اداری

اداره مالی و اداری

اهم وظایف 

  • مطالعه و اجرای قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، مصوبات و بخشنامه های مربوط به مالی ، اداری و تدارکاتی .
  • نگهداری حساب و گردش مالی تنخواه در اداره مالی و اداری .
  • پرداخت تنخواه به کارپرداز جهت انجام خریدهای مورد نیاز بر اساس مجوز صادره در قبال اخذ تضمین معتبر و دریافت برگ درخواست خرید ، فاکتورهای خرید و سایر مستندات لازم از کارپرداز و انجام بررسی و کنترل مستندات دریافتی و تسویه تنخواه پرداختی .
  • تنظیم و صدور سند حسابداری و ارائه اسناد مالی به اداره حسابداری تمرکز حساب ها و درآمد با توجه به مبلغ تنخواه واریز شده به حساب مربوطه و دریافت مفاصا حساب .
  • پیگیری و کنترل انجام خدمات عمومی نظیر نظافت ساختمان اداری و محوطه ، تامین وسائط نقلیه مورد نیاز جهت انجام امور اداری کارکنان.

 


 تلفن تماس: 33353697 - 011
تلفن داخلی: 3506
راهبر سایت: مجید قاسمی ملکشاه

 

بروز رسانی: 1397/12/22 - 11:57
بازدید: 2094