پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

صفحه اول پایگاه

پایگاه مقاومت بسیج

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


آدرس الکترونیکی پایگاه:  basij@mazrec.co.ir
تلفن مستقیم پایگاه: 33352471-011
داخلی: 3223

 
راهبر سایت: امیر غلامی

بروز رسانی: 1400/10/28 - 11:27
بازدید: 4492