آرمان بسیج

پایگاه مقاومت بسیج


آرمان بسیج
آرمان بسیج تحقق وعده های خدا و گوش به فرمان بودن به امر خداست بسیج بعد از انقلاب به وجود نیامده بسیج قبل از اون هم بوده تمام یاران پیامبران از آدم تا خاتم بسیجی بودند .کسانی که از جونشون می گذشتند و بدترین شکنجه ها را تحمل می کردند و کشته دادند و کشته شدند بسیجی بودند بسیج از اول سردمدار مبارزه با ظلم بوده و تا ابد خواهد ماند .

آرمان بسیجی مقدس است و من تو باید با همکاری و همفکری هم، تقدیسش را انعکاس دهیم، پژواکی امین باشیم و امانت داری را ارج نهیم.
در این هنگام است که دارد خدمت رنگ می گیرد. خدمت به خلق خدا.
و خدمت در معنای تعریف شده اش یعنی دستهایمان را صادقانه و بی ریا، به سوی دستهای نیاز گشودن و به استقبال رفع نیازهایش شتافتن و برای رفع مشکلات دیگران کوشیدن.
خدمت یعنی فراهم کردن آسایش و رفاه دیگران، یعنی کنار گذاشتن تعلقات و آسایش خود به قیمت بخشیدن آرامش و راحتی به ممنوع. به کودک و بزرگ و پیر و جوان بدون چشم داشت به گرفتن پاداش. و بسیج که اتحاد برای خدمت رسانی است، مکمل دانشجو و خدمت کردن است. یعنی همیشه آماده بودن برای یافتن. برای جستن و با گذشت بودن بخاطر دین خدا.
بنابراین پافشاری هدف بسیج بر روی همین نکتة «خدمت» است و اصولاً بسیجی یعنی کسیکه هر آن آماده خدمت کردن است خدمت به خلق خدا و چون خدمت به خلق، همان خدمت به خدا است، انسان مخلص، یعنی بسیجی بی ریا با تمام قوا و نیروی خود به خدمت می پردازد که همان خدمت به دین خداوندی است.
بسیج در عرصه های مختلفی تلاش کرده است تا خدمت کند. در عرصه های فرهنگی، علمی، معنوی و بسیاری دیگر که تمامی این تلاشها مقدس و قابل ارزش است و تا حد زیادی نیز مثمر ثمر بوده است. و شایان ذکر است که تأثیرات این تلاشها تا حد قابل توجهی مشاهده می شود.
بسیج ـ بعنوان یک نهاد مقدس ـ نزدیک نمایی بسیار شفاف و قشنگی دارد و هر یک از بسیجیان ـ نمونه یک فرد منتظر هستند ـ پس بسیجی یعنی منتظر. منتظر یک کیهان عشق. یک وسعت بی مرز امید و پناه. بسیج آزاده است که هدفی روشن و زیبا دارد و یاری رسانی و خدمت یعنی احساس مسئولیت همان که اراده ساز است و بسیج را می سازد و اتحاد را شکل می دهد.

بروز رسانی: 1396/03/06 - 10:24
بازدید: 979