پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

فرمانده، نماینده بسیج خواهران و مسئول دفتر پایگاه

پایگاه مقاومت بسیج
 •  نام و نام خانوادگی: رسول رستخیز لله مرزی
 • سمت: فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید عباسپور برق منطقه ای مازندران
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 • تاریخ تولد: 1348/06/20
 •  نام و نام خانوادگی:‌ سیده خاتون هادیان امرئی
 • سمت: رابط و نماینده بسیج خواهران پایگاه مقاومت شهید عباسپور برق منطقه ای مازندران
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت
 • تاریخ تولد: 1343/04/01
 • نام و نام خانوادگی: امیر غلامی
 • سمت: مسئول دفتر پایگاه مقاومت بسیج شهید عباسپور برق منطقه ای مازندران
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق عمومی
 • تاریخ تولد: 1362/04/10
بروز رسانی: 1399/06/24 - 12:04
بازدید: 1855