فرمانده و اعضای پایگاه

پایگاه مقاومت بسیج

 

نام و نام خانوادگی: رسول رستخیز لله مرزی
سمت: فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی شهید عباسپور برق منطقه ای مازندران
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
متولد: 1348/06/20

 مسئول دفتر پایگاه: امیر غلامی

 

بروز رسانی: 1399/03/13 - 14:45
بازدید: 1082