معرفی پایگاه و چارت سازمانی

پایگاه مقاومت بسیج
چاپ

نام پایگاه: پایگاه مقاومت بسیج کارمندی شهید عباسپور برق منطقه ای مازندران

محل استقرار فعلی:  طبقه سوم(جنوبی) ساختمان مرکزی شرکت (جنب آسانسور طبقه سوم)

نوع فعالیت پایگاه:  در راستای تحقق بخشیدن به فرمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری  مبنی بر حفظ وپاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و مقابله همه جانبه با توطئه های دشمنان اسلام وانقلاب و حضوری فعال در تمامی عرصه های عقیدتی ، سیاسی، نظامی، اجتماعی، سازندگی، فرهنگی،  ورزشی و… اقدام به جذب، آموزشی و سازماندهی نیروهای داوطلب بسیج بر اساس دستور  العملهای ابلاغی می نماید.

پایگاههای تحت پوشش:
1- پایگاه مقاومت بسیج شهید عباسپور امور بهره برداری انتقال گلستان .
2- پایگاه مقاومت بسیج شهید حاج جلیل سلمانی امور بهره برداری انتقال مرکز.
3- پایگاه مقاومت بسیج شهید عظیمی امور بهره برداری انتقال غرب .

ساعت کار پایگاه:  همه روزه در ساعات اداری آماده همکاری و پاسخگویی به مراجعین محترم می باشد. جلسات شورای پایگاه:روزهای شنبه هر هفته از ساعت 13:30 لغایت 30 : 15 با حضور اعضای شورا جلسه برگزار می شود . محتوای جلسات ؛ پس از تلاوت قرآن کریم وتفسیرآن و تحلیل بررسی مسائل روز سپس با قرائت دستور کار جلسه و طرح موضوع ، اتخاذ تصمیم می گردد.

گزارش فعالیت کاری پایگاه:  برابر درخواست سازمان بسیج کارمندان استان ، حوزه مقاومت بسیج ادارت کل استان ، حوزه مقاومت بسیج وزارت نیرو و شرکت توانیر بنا به ضرورت گزارش کار ارائه خواهد شد . لیکن حداقل هر سه ماه یکبار و همچنین بصورت سالانه نیز به مراجع ذیمدخل ارائه می شود.

ثبت فعالیت پایگاه: برای هر یک از نیروهای بسیجی خواهر و برادر اعم از عادی ، فعال ، شورا به نسبت درج فعالیت آنان در فراخوانیهای اعلامی از سوی مراجع ذیربط مراسم و مناسبتهای ملی ، مذهبی و فعالیتهای ورزشی در فرم مخصوص ثبت و درپایان هر ماه پس از تکمیل فرم مربوطه به حوزه ارسال خواهد شد.

 


 

 

بروز رسانی: 1400/06/02 - 13:02
بازدید: 1987