پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / کمیته حسابرسی داخلی / صفحه اول کمیته حسابرسی داخلی

صفحه اول کمیته حسابرسی داخلی

کمیته حسابرسی داخلی

برقراری و پیاده سازی حسابرسی داخلی نقطه شروع سیستم مدیریت پیشرفته است. حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمان های مدرن است که در چارجوب نظام راهبری شرکتی نقش  مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند. حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان بخش و مشاوره ای مستقل و بی طرف است که هدف آن ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان است و با به کارگیری شیوه ای اصولی و نظام مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی  با توجه به موارد فوق و ضرورت تشکیل و ساماندهی نظام حسابرسی داخلی حوزه شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو (وابسته و تابعه)، نظام نامه حسابرسی داخلی تهیه و تنظیم و در بهمن ماه 1397 به شرکت‌های تابعه ابلاغ گردیده است. که اهداف آن عبارتند از:

-حصول اطمینان از رعایت و اثربخشی کنترل های داخلی، اجرای برنامه های عملیاتی شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب اساسنامه، قوانین و مقررات و الزمات، اطمینان بخشی به گزارش ها و شفافیت اطلاعات و گزارشات مالی، حفاظت از دارایی ها، شناسایی و شناساندن اصول و ارزش های شرکت

در اسفند سال 1397 نظام نامه در هیئت مدیره شرکت مورد تایید و تصویب قرار گرفت و اعضاء کمیته مشخص شدند و در فروردین ماه سال 1398 احکام کمیته صادر و کمیته شروع به فعالیت نمود.

بروز رسانی: 1399/10/15 - 14:40
بازدید: 1411