پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

پروژه های در دست اقدام

سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

فعالیتهای در دست اقدام:
o    توسعه و پشتیبانی نرم افزار EIGIS
o    به روز رسانی اطلاعات GIS و پیاده سازی نسخه چهارم استاندارد GIS
o    برنامه عملیاتی سیستم های اطلاعات مکانی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
o    ایجاد لایه اطلاعاتی مشترکین صنعتی برق مازندران در سامانه GIS
o    تولید بانک اطلاعات حقوقی شرکت در بخش ایستگاهها و خطوط انتقال در سامانه GIS

بروز رسانی: 1400/02/15 - 07:42
بازدید: 1833