پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

اقدامات انجام شده

سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

 

 اقدامات انجام شده در فاز مطالعاتی:
1- گزارش توجیهی انجام پروژه واخذ مجوز هیئت مدیره.
2- انتخاب آقای مهندس گرایلی نژاد بعنوان مجری GIS صنعت برق مازندران و گلستان.
3- تشکیل کمیته تخصصی GIS  وبرگزاری جلسات متعدد و ثابت کمیته درهر هفته .
4-تعیین اهداف و استراتژیهای سیستم وتدوین آیین‌نامه اجرایی GIS .
5-انجام مکاتبات اداری با شرکت توانیربه منظور اعلان آمادگی مازندران برای پایلوت پروژه GIS  صنعت برق کشورو موافقت شرکت توانیر.
6- شناسایی و ارزیابی شرکتهای مشاوره‌ای به منظور برگزاری مناقصه و تعیین مشاور.
7- انتخاب مشاور در بخشهای خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی و پیمانکار اجرایی پروژه. 

8- بررسی آخرین وضعیت نقشه‌های پوششی استانهای مازندران و گلستان در مقیاسهای 1:25000 و 1:50000 از سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و پژوهشکده علوم دفاعی و در نهایت خرید نقشه‌های مورد نیاز.


اقدامات انجام شده در فاز اجرایی:
1-  برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی و تعیین پیمانکار .
2- برداشت و آماده‌سازی اطلاعات مکانی و توصیفی عوارض صنعت برق نظیر نیروگاه، دکل، پست و...:
3- انعقاد قرارداد با مشاور به منظور نظارت بر نحوه برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی
4-بررسی و تحقیق در خصوص انتخاب نرم‌افزار بهینه وتهیه RFP نرم‌افزار.
5-انتخاب نرم‌افزار EIGIS بعنوان نرم‌افزار بهینه و انعقاد قرارداد با دانشگاه خواجه نصیر.
6-آماده‌سازی، تحویل و نصب نرم‌افزار در برق مازندران با داشتن اطلاعات کامل مکانی و توصیفی تاسیسات صنعت برق مازندران و گلستان و دارا بودن انواع ماژولهای عمومی و تخصصی صنعت برق از قبیل:مکان یابی بهینه پستها،مسیریابی بهینه خطوط،یافتن مناطق سرویس دهی پستها، لینک با نرم‌افزارهای فنی نظیر برآورد بار و Digsilent و انواع گزارشات عمومی و تخصصی مورد نیاز در سطوح مدیریتی و کارشناسی.
7-فرهنگ سازی سیستم GIS از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی GIS مدیران و کارشناسان، برگزاری سمینار و همایشهای مرتبط در برق مازندران با حضورصاحب‌نظران این سیستم.
8- تبادل نظر و ارائه مشاوره در خصوص نحوه برداشت و آماده سازی اطلاعات و نرم‌افزار با دیگرشرکتهای برق منطقه‌ای
9- توسعه سیستم GIS در قالب دو ماژول وب سرویس و MobilGIS

اقدامات انجام شده در بهنگام رسانی:
1- تهیه فرآیند بروزرسانی اطلاعات GIS در سه بخش طرح و توسعه،اصلاح و بهینه سازی، تعمیر و نگهداری توسط کمیته تخصصی GIS و ابلاغ آن به معاونتهای ذیربط جهت اجرا.
2- تشکیل کارگروههای تخصصی GIS در بخشهای خط، پست، مخابرات،حفاظت و نرم‌افزار
3- برداشت و جمع‌آوری اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه مخابرات و فیبر نوری
4- تهیه دیاگرام سه فاز تجهیزات ایستگاههای انتقال و فوق توزیع
5- برگزاری دوره‌های آموزشی مقدماتی GIS مدیران و کارشناسان براساس مصوبه وزارت نیرو
6-  انعقاد قرارداد بروزرسانی با پیمانکار

 

بروز رسانی: 1400/02/15 - 07:42
بازدید: 1805