پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

فصلنامه

سامانه اطلاعات مکانی (GIS)
  • فصلنامه شماره 3
    امروزه مهمترین هدف شرکت های تولید برق، تامین انرژی الکتریکی مصرف کنندگان با هزینه و سطح قابلیت اطمینان بهینه می باشد. ایجاد خاموشی بر اثر حوادث و اتفاقات طبیعی و در نتیجه کاهش سطح قابلیت اطمینان شبکه، یکی از بزرگترین مشکلات شبکه های توزیع و انتقال بشمار می آید. با توجه به نقش انرژی الکتریکی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید در فعالیت های صنعتی، آگاهی از هزینه عدم تامین برق در واحدهای صنعتی و معدنی و عدم وجود یک سیستم مکانیزه، دقیق، بهنگام و قابل اعتماد در مدیریت اتفاقات شبکه و حوادث، موضوع بیان شده از ضروریات تحقیقات کاربری شرکت های برق منطقه ایی محسوب می گردد...     [ادامه مطلب]


  • فصلنامه شماره 2
    امروزه سیستمهای مکانیزه اطلاعاتی، به لحاظ ویژگیهایی چون سرعت، دقت و سهولت استفاده، به صورت روز‌افزون و گسترده مورد توجه و استفاده موسسات مختلف در کاربردهای متنوع قرار می‌گیرند. رویارویی با حجم وسیع اطلاعات از یک سو و لزوم سرعت مبادله اطلاعات از طرف دیگر هر روز ارگانهای بیشتری را ناگزیر از طرح و بررسی راه‌حلهای مکانیزه برای سیستمهای مدیریت اطلاعات می‌نماید.مضاف بر این، قسمت عمده‌ای از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و برنامه ریزان در پروژه‌های مختلف عمرانی،زیست محیطی،دفاعی،امنیتی،مدیریت بحران و مدیریت ریسک به نوعی به مکان و موقعیت خاصی مربوط و منتسب می‌باشند...     [ادامه مطلب]


  • فصلنامه شماره 1
    دنیای امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آنها می باشد. قسمت عمده ای از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و برنامه ریزان در پروژه های مختلف عمرانی، زیست محیطی، پژوهشی، دفاعی و امنیتی و ...، به نوعی به مکان و موقعیت خاصی مربوط و منتسب می باشند. لذا وجود اطلاعات جغرافیایی دقیق، مطمئن و بهنگام و نیز مدیریت بهینه آن از موضوعات بسیار اساسی در موفقیت این تصمیمات و اجرای آنان می باشد. با اختراع رایانه روند تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات جغرافیایی وارد مرحله نوینی شد و شکل تکامل یافته آن امروزه به نام سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) شناخته می‌شود...      [ادامه مطلب]
بروز رسانی: 1400/02/15 - 07:41
بازدید: 1672