پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی / ملاقات حضوری با مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان

ملاقات حضوری با مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان

هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی
روش انجام کار رسیدگی ملاقات عمومی با مدیرعامل
 
1- هدف:
رسیدگی به در خواست‌های مراجعه کنندگان و رفع مشکلات آنها و در نهایت جلب رضایت مراجعه کنندگان و همچنین شناخت خواسته‌ها و نظرات آنها در ارتباط مستقیم و چهره به چهره.

2- دامنه عملکرد: مدیرعامل – واحدهای ذی‌ربط – روابط عمومی

3- تعارف و اصطلاحات: ندارد

4- شرح اقدامات:
کارشناس ارتباطات اجتماعی در روابط عمومی درخواستهای مراجعه کنندگان را از طریق مراجعه حضوری ، تلفنی یا مکاتبه ای دریافت و در فرم‌های مربوطه ثبت می‌نماید و آنها را برای مدیر روابط عمومی ارسال می‌کند. مدیر روابط عمومی ضمن بررسی مطالب فرم‌ها، نسبت به درخواست متقاضی برای ملاقات با مدیرعامل تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نماید و نتیجه تصمیم به کارشناس ارتباطات اجتماعی ابلاغ، تا اقدامات لازم و تهیه گزارشات بعمل آید.
 
زمان ملاقات حضوری روزهای سه‌شنبه در وقت اداری می‌باشد.
بروز رسانی: 1400/08/15 - 12:59
بازدید: 2993