مدیر و اعضای دفتر

هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی: ‌رسول رستخیز
سمت: مدیر دفتر هیئت مدیره ، مدیرعامل و حسابرسی داخلی
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه: علوم و تحقیقات مازندران


نام و نام خانوادگی: علیرضا رادنیا
سمت:
کارشناس حسابرسی
مدرک:
دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته:
MIS مدیریت سیستم های اطلاعاتی
دانشگاه :
آزاد اسلامی واحد قائمشهر


نام و نام خانوادگی: فرزاد بوداغی
سمت:
کارشناس حسابرسی فنی
مدرک:
فوق لیسانس
رشته:
برق قدرت
دانشگاه :
دانشگاه علوم تحقیقات مازندران


 نام و نام خانوادگی: عبدالعلی بذرافشان
سمت:
مسئول دفتر
مدرک:
رشته:
دانشگاه : ـــ


 نام و نام خانوادگی: افشین حمزه ای
سمت:
کارشناس پدافند غیر عامل
مدرک:
لیسانس
رشته:
برق ـ قدرت
دانشگاه :
ـــ


نام و نام خانوادگی: کلثوم کلانتری
سمت:
رئیس دفتر مدیر عامل
مدرک:
دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته:
مدیریت بازرگانی
دانشگاه :
روزبهان ساری


نام و نام خانوادگی: حوا رستمی

سمت: کارشناس هیئت مدیره
مدرک: لیسانس
رشته: ادبیات فارسی
دانشگاه: پیام نور


نام و نام خانوادگی: زهرا ترمشی
سمت: کارشناس هیئت مدیره
مدرک: فوق لیسانس
رشته: مدیریت بازرگانی
دانشگاه: دانشگاه مازندران 


نام و نام خانوادگی: نسیم مظفری
سمت:
متصدی دفتری
مدرک: 
لیسانس
رشته:
حقوق قضائی
دانشگاه:
مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه ساری


 

بروز رسانی: 1399/02/20 - 10:18
بازدید: 1077