پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی: ‌رسول رستخیز
سمت: مدیر دفتر هیئت مدیره ، مدیرعامل و حسابرسی داخلی
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه: علوم و تحقیقات مازندران


نام و نام خانوادگی: علیرضا رادنیا
سمت:
کارشناس حسابرسی
مدرک:
کارشناسی ارشد
رشته:
MIS مدیریت سیستم های اطلاعاتی
دانشگاه :
آزاد اسلامی واحد قائمشهر


نام و نام خانوادگی: فرزاد بوداغی
سمت:
کارشناس حسابرسی فنی
مدرک:
فوق لیسانس
رشته:
برق قدرت
دانشگاه :
دانشگاه علوم تحقیقات مازندران


 نام و نام خانوادگی : میثم امینی نیا

سمت : کارشناس حسابرسی
مدرک : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
دانشگاه : شهید باهنر کرمان

  نام و نام خانوادگی: افشین حمزه 

 سمت: کارشناس پدافند غیر عامل
مدرک:
فوق لیسانس
رشته:
مهندسی صنایع
دانشگاه :
ـــ

 


 نام و نام خانوادگی: کلثوم کلانتری
سمت:
رئیس دفتر مدیر عامل
مدرک:
کارشناسی ارشد
رشته:
مدیریت بازرگانی
دانشگاه :
روزبهان ساری


نام و نام خانوادگی: حوا رستمی

سمت: کارشناس هیئت مدیره
مدرک: لیسانس
رشته: ادبیات فارسی
دانشگاه: پیام نور


نام و نام خانوادگی: زهرا ترمشی
سمت: رئیس دفتر هیئت مدیره
مدرک: فوق لیسانس
رشته: مدیریت بازرگانی
دانشگاه: دانشگاه مازندران 


نام و نام خانوادگی: نسیم مظفری
سمت:
متصدی دفتری
مدرک: 
لیسانس
رشته:
حقوق قضائی
دانشگاه:
مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه ساری


نام و نام خانوادگی: ‌سیده زهرا مرادی پهنه کلایی
سمت: کارشناس اداری
مدرک: کارشناسی
رشته: کتابداری
دانشگاه: ـــ

بروز رسانی: 1400/03/12 - 12:30
بازدید: 2607