پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / معاونت طرح و توسعه / مجریان طرحها / معرفی مجریان / مجری طرحهای پست فوق توزیع مازندران

مجری طرحهای پست فوق توزیع مازندران

معرفی مجریان

نام: محمد
نام خانوادگی: عالمی
سمت:  مجری طرحهای پست فوق توزیع مازندران
سابقه کار: از سال 66
میزان تحصیلات: لیسانس برق (قدرت)

سوابق اجرایی:
کارشناس حفاظت وکنترل واندازه گیری شرکت برق منطقه ای مازندران به مدت 8 سال
کارشناس مسئول حفاظت وکنترل شرکت برق منطقه ای مازندران به مدت 7 سال
سر پرست دفتر مهندسی طرحها شرکت برق منطقه ای مازندران به مدت 1 سال
 مدیر دفتر مهندسی طرحها به مدت 1 سال
عضویت در انجمنها ، کمیته ها و گروه های علمی:
عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه مازندران به مدت 10 سال
اهداف اجرایی شغل :
1. بررسی فنی طرحها به منظور شناخت اشکالات و نواقص احتمالی طرح
2. نظارت بر تهیه ،تدوین ، ابلاغ دستور العمل های فنی و ایمنی
3. نظارت و کنترل برنحوه ارئه خدمات مهندسی و طراحی مورد نظر
4. بررسی و اظهار نظر در خصوص صلاحیت فنی مشاورین وپیمانکاران و فروشندگان
5.نظارت و کنترل در پیشرفت عملکرد طرحها
6. انجام همکاری و هماهنگی های لازم با مجریان
7. بررسی وتایید فنی در خواست اولیه خرید کالا
نام: رحمان
نام خانوادگی: صائب
سمت: کارشناس طرحهای پست فوق توزیع مازندران
مدرک تحصیلی: کارشناسی/مهندسی برق
نام: ذبیح اله
نام خانوادگی: ذبیح اله پور
سمت: تکنسین پستهای فوق توزیع مازندران
میزان تحصیلات: دیپلم اتو مکانیک
بروز رسانی: 1396/02/20 - 14:57
بازدید: 2152