پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / معاونت طرح و توسعه / مجریان طرحها / معرفی مجریان / مجری طرحهای پست فوق توزیع گلستان

مجری طرحهای پست فوق توزیع گلستان

معرفی مجریان

نام: حسین
نام خانوادگی: عسکری
سمت: مجری طرح پستهای فوق توزیع گلستان
میزان تحصیلات: لیسانس برق (قدرت)
سابقه کار: از سال69
سوابق اجرایی: کارشناس مخابرات و دیسپاچینگ-مدیر دفتر فنی شرکت توزیع غرب مازندران-مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری –سرپرست دفتر هیئت مدیره وحسابرسی داخلی-مجری خطوط انتقال فوق توزیع غرب مازندران-مدیر طرح پستهای فوق توزیع گلستان
سوابق علمی: تدریس در موسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق مازندران-تدریس در موسسه فنی امام محمد باقر ساری
عضویت در انجمنها ، کمیته ها و گروه های علمی: عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک –دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی
اهداف اجرایی شغل: خدمات نظارت عالیه و خدمات مهندسی و طراحی پست و اجرای پستها و مدیریت و کنترل پروژه پستها
داخلی: 3404


نام: محمد تقی
نام خانوادگی: عنایتی کلیجی
سمت: کارشناس طرح پستهای فوق توزیع گلستان
سابقه کار: از سال 69
میزان تحصیلات: لیسانس برق( قدرت)


نام: حسن
نام خانوادگی: خبیری
سمت: تکنسین پستهای فوق توزیع گلستان
سابقه کار: از سال 76
میزان تحصیلات: لیسانس برق

بروز رسانی: 1396/02/20 - 14:57
بازدید: 2178