پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مجری طرحهای مخابرات و دیسپاچینگ

معرفی مجریان

نام: امیرهوشنگ
نام خانوادگی: عباسی
سمت: مجری طرحهای دیسپاچینگ و مخابرات
سابقه کار: از سال 69
میزان تحصیلات: فوق لیسانس برق (قدرت)

سوابق اجرایی:
رئیس خط تولید کابلهای برقی و Xlpe در کارخانه کابل البرز به مدت 3 سال
کارشناس مسئول برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای مازندران به مدت 3 سال
مدیر دفتر تحقیقات و استاندارد شرکت برق منطقه ای مازندران به مدت 6 سال
 مجری طرحهای دیسپاچینگ و مخابرات به مدت 6 سال

عضویت در انجمنها ، کمیته ها و گروه های علمی:
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه مازندران به مدت 10 سال
عضو سازمان نظام مهندسی مازندران
عضو کارگروه معدن و صنعت استان مازندران به مدت 3 سال
دبیر ششمین کنفرانس توزیع برق

اهداف اجرایی شغل :
1. نصب و راه اندازی دیسپاچینگ منطقه شمال کشور
2. نصب و راه اندازی دیسپاچینگ فوق توزیع مازندران و گلستان
3. نصب و راه اندازی شبکه فیبرنوری مازندران و گلستان


نام : علی
نام خانوادگی: حبیبی
سمت: کارشناس پروژه دیسپاچینگ و مخابرات
میزان تحصیلات: لیسانس-برق(الکترونیک)
سابقه کار: از سال 866 سال

بروز رسانی: 1396/02/20 - 14:53
بازدید: 2211