نظرسنجی از مشترکین

دفتر خدمات مشترکین

مشترک گرامی شما با تکمیل فرم نظر سنجی زیر، به شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان در ارائه خدمات بهتر از طریق  سامانه جامع مشترکین کمک بزرگی می فرمائید.


مهلت این نظرسنجی پایان یافته است.
بروز رسانی: 1399/07/19 - 07:53
بازدید: 2365