مدیر و اعضای دفتر

نظام پیشنهادها
 
نام و نام خانوادگی:
سید محمد کاظم نژاد
سمت:
- مجری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
-مدیر دفتر روابط عمومی

تحصیلات: لیسانس مهندسی برق گرایش ICT - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول
متولد: 1345
 


نام و نام خانوادگی:
آرزو صفری
سمت: کارشناس نظام پیشنهادها و دبیر کمیته های تخصصی فرهنگی مذهبی، دیسپاچینگ و مخابرات ، بحران، پدافند غیر عامل،ایمنی و حراست  و کارگروه پیگیری اجرای پیشنهادها
تحصیلات: لیسانس مهندسی کامپیوتر - کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمانهای دولتی
متولد: 1353نام و نام خانوادگی: ایراندخت طاهری
سمت: کارشناس نظام پیشنهادها و دبیر کمیته های تخصصی اداری و منابع انسانی، مالی و پشتیبانی ، فنی، مدیریت مصرف
تحصیلات: لیسانس مهندسی کامپیوتر - کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی
متولد: 1350

بروز رسانی: 1399/03/11 - 14:06
بازدید: 1159