پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

اولویت های تحقیقاتی

دفتر تحقیقات

docs/attachment/273/RFP6-4a5ed.pdfdocs/attachment/273/RFP3-22ba4.pdfdocs/attachment/273/RFP2-11057.pdf

ردیف

عنوان تحقیق

نوع پروژه

وضعیت

مسئول پیگیری‌کننده

مشخصات

1

بررسی و امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طراحی و ساخت محدودکننده جریان خطا در شبکه فوق توزیع ( مطالعه موردی شبکه برق مازندران و گلستان)

پژوهشی

پیشنهاد پروژه دریافت گردید در دست بررسی می باشد.

آقای مهندس حیدری داخلی3357

خانم مهندس زهراشاکری

داخلی 3324

کلیک کنید

2

بررسی مطالعه و تحقیق در خصوص مواد، ساخت و کیفیت مقره‌های پلیمری در شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه‌ای مازندران و گلستان و ارائه‌ی دستورالعمل

فرصت مطالعاتی/ پژوهشی

پیشنهاد پروژه دریافت گردید در دست بررسی می باشد.

آقای مهندس حیدری

داخلی 3357

کلیک کنید

3

مطالعه و تحقیق جهت تهیه سیستم مدیریت تحت شبکه برای تجهیزات اکتیو نوری

فرصت مطالعاتی/ پژوهشی

پیشنهاد پروژه دریافت گردید در دست بررسی می باشد.

آقای مهندس حیدری داخلی 3357

کلیک کنید

4

بررسی علل اتصال سست در نر و مادگی کلیدهای 20 کیلوولت و ارائه طریق جهت جلوگیری از حوادث محتمل

فرصت مطالعاتی/ پژوهشی

پیشنهاد پروژه دریافت گردید در دست بررسی می باشد.

آقای مهندس الیاسی  داخلی3306

کلیک کنید

 

بروز رسانی: 1400/08/03 - 11:55
بازدید: 4416