مدیر و اعضای دفتر

پایگاه خبری روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی : سید علی اکبر ذاکری سنگتراشانی                                                                       

تاریخ تولد : 1339

  سمت : مدیر روابط عمومی 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت

شروع بکار: 1364


 نام و نام خانوادگی :  پروین انجم روز                                                                                  
متولد:  1344
مدرک تحصیلی:   فوق دیپلم
رشته تحصیلی :  روابط عمومی
نوع فعالیت : دفتری

شروع بکار:  1368


 نام و نام خانوادگی :  علی فلاح                                                                                          
متولد:  1336
سمت :  کارشناس روابط عمومی
مدرک :  لیسانس
رشته : علوم اجتماعی

شروع بکار: 1370


 نام و نام خانوادگی :   عباسعلی قاضی زاده افراپلی                                                              
متولد:  1342
سمت :  کارشناس روابط عمومی
مدرک :  لیسانس
رشته : روابط عمومی

شروع بکار 1365


 نام و نام خانوادگی :  سید علی رحیمی                                                                               
متولد:  1349
سمت :  کارشناس روابط عمومی
مدرک :  لیسانس
رشته : مدیریت صنعتی

شروع بکار: 1375


نام و نام خانوادگی :  سید رقیه علوی                                                                                   
متولد:  1346
سمت :  کارشناس روابط عمومی
مدرک :  لیسانس
رشته : جغرافیا

شروع بکار: 1370


نام و نام خانوادگی :  سید محمد کاظمی                                                                              
متولد:  1362
سمت :  امور روابط عمومی
مدرک :  فوق لیسانس 
رشته : حقوق

شروع بکار: 1384


 


نام و نام خانوادگی :  هدیه میرزایی                                                                                     
متولد:  1364
سمت :  امور روابط عمومی
مدرک :  لیسانس 
رشته : روابط عمومی 

شروع بکار: 1389


 

بروز رسانی: 1398/09/11 - 11:58
بازدید: 1090