پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

پایگاه خبری روابط عمومی

 

                                                                                                                                                        

نام و نام خانوادگی: رسول رستخیز                                                                                                           
سمت : سرپرست دفتر روابط عمومی
مدرک تحصیلی: کار شناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی                                                                                                             

تلفن : 3209 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

                                                                                                                                                           

نام و نام خانوادگی : سید علی مهدوی فر                                                                            
سمت : جانشین ومسئول امور هماهنگی دفتر روابط عمومی                                                                   
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

تلفن : 3210             

نام و نام خانوادگی :  هدیه میرزایی                                                                                                                                                                      
سمت :  کارشناس روابط عمومی و رسانه
مدرک تحصیلی  :  کارشناسی حرفه ای روابط عمومی - رفتار اجتماعی و افکار سنجی - کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

تلفن :  3274

نام و نام خانوادگی : سید محمد کاظمی                                                                                      

سمت : کارشناس روابط عمومی و رسانه
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تلفن : 3224

 

نام و نام خانوادگی :  حمید رضا اسمعیلی حمیدی                                                                       

سمت: سمعی بصری

مدرک تحصیلی: کارشناسی روابط عمومی

تلفن :  3247

 

 

نام و نام خانوادگی :  سید مهدی باقری                                                                                      

سمت : امور دفتری
مدرک تحصیلی :  دیپلم

 تلفن : 3209

 

نام و نام خانوادگی :  سیده رقیه علوی                                                                            

سمت :  کارشناس روابط عمومی
مدرک  تحصیلی :  کارشناسی جغرافیا

تلفن : 3240


نام و نام خانوادگی:
 آرزو صفری                                                                                                              

                 


سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر - کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمانهای دولتی

تلفن : 3052

بروز رسانی: 1400/02/15 - 09:30
بازدید: 2978