مدیر و اعضای دفتر

پایگاه خبری روابط عمومی

 نام و نام خانوادگی :  سید محمد کاظم نژاد                                                                            
سمت: مدیردفتر روابط عمومی 
- مجری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
- مسئول کارگروه نظام پیشنهادهای صنعت آب و برق مازندران
-مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روشها
تحصیلات: کارشناس مهندسی برق گرایش ICT - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول
متولد: 1345


 نام و نام خانوادگی :  پروین انجم روز                                                                                  
نوع فعالیت : متصدی دفتر 
مدرک تحصیلی:   فوق دیپلم حرفه ای روابط عمومی 

متولد:  1344

تلفن : 3209 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             اداره فرهنگی و اجتماعی

 نام و نام خانوادگی :  سید علی رحیمی                                                                                

سمت :  کارشناس روابط عمومی
مدرک تحصیلی :  کارشناس مدیریت صنعتی

متولد:  1349

تلفن : 3244

 

نام و نام خانوادگی :  : مهدی اصغری همت آبادی                                                                   

  سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک: کارشناس حقوق قضائی

متولد: 1361

تلفن : 3654

 

نام و نام خانوادگی :  سید رقیه علوی                                                                                   
سمت :  کارشناس روابط عمومی
مدرک  تحصیلی :  کارشناس جغرافیا

متولد:  1346

تلفن : 3240

نام و نام خانوادگی :  سولماز فلاح پور                                                                                    
سمت : کارشناس امور فرهنگی و ارتباطات 
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی -  زبان انگلیسی

متولد:  1360

 تلفن : 3076

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      اداره رسانه و فضای مجازی

نام و نام خانوادگی :  سید علی مهدوی فر                                                                              
سمت : امور رسانه وفضای مجازی
مدرک تحصیلی : کارشناسی  مدیریت  بازرگانی -کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

متولد:  1365

تلفن : 3174

 

نام و نام خانوادگی :  سید محمد کاظمی                                                                              
سمت :  رسانه و فضای مجازی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد حقوق

متولد:  1362

تلفن : 3224

نام و نام خانوادگی :  هدیه میرزایی                                                                                     
سمت :  رسانه و فضای مجازی
مدرک تحصیلی  :  کارشناس حرفه ای روابط عمومی - رفتار اجتماعی و افکار سنجی - کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

متولد:  1364

تلفن :  3274

 

نام و نام خانوادگی :   عباسعلی قاضی زاده افراپلی                                                                    

سمت :  سمعی و بصری
مدرک : کارشناس روابط عمومی

متولد:  1342

تلفن :  3241

 

 

نام و نام خانوادگی :  حمید رضا اسمعیلی حمیدی                                                                   

سمت: سمعی بصری

مدرک: کارشناس روابط عمومی

متولد: 1346

تلفن :  3247

 

بروز رسانی: 1399/04/14 - 11:47
بازدید: 1485