ورود همكاران و مشاورين :: نام كاربري: رمز عبور:
جزئيات آگهي / دريافت اسناد بازگشت به ليست آگهي‌ها
بازگشت

مشخصات آگهي
نوع آگهي: مناقصه
دسترسي: عمومي
تعداد مراحل: دو مرحله‌اي
نوع معامله:
شماره: 96/1-17
موضوع: خريد 1500 عدد اسپيسر بين فازي خطوط فوق توزيع مازندران و گلستان
اطلاعات زماني
مهلت دريافت اسناد: 10 مهر 96  لغايت  17 مهر 96
مهلت ارسال پيشنهادات: 30 مهر 96
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: 02 آبان 96
وضعيت: خارج از زمان دريافت اسناد
ساير مشخصات
برگزار كننده: برق منطقه‌اي
ضابطه مربوطه: -
فايل ضابطه: موجود نيست
روزنامه آگهي شده: جام جم
تصوير آگهي روزنامه: [دريافت فايل]
توضيحات:
اسناد آگهي

خارج از زمان دريافت اسناد
اطلاعات نهايي
روند معامله: اتمام معامله
برنده: تابان نيرو    مبلغ پيشنهادي: 8,577,000,000 ريال
نفر دوم:    مبلغ پيشنهادي: 0 ريال