ورود همكاران و مشاورين :: نام كاربري: رمز عبور:
جزئيات آگهي / دريافت اسناد بازگشت به ليست آگهي‌ها
بازگشت

مشخصات آگهي
نوع آگهي: مناقصه
دسترسي: عمومي
تعداد مراحل: يك مرحله‌اي
نوع معامله:
شماره: 96/1-9
موضوع: تهيه، نصب و راه اندازي 4 دستگاه SDH
اطلاعات زماني
مهلت دريافت اسناد: 08 شهريور 96  لغايت  15 شهريور 96
مهلت ارسال پيشنهادات: 27 شهريور 96
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: 28 شهريور 96
وضعيت: خارج از زمان دريافت اسناد
ساير مشخصات
برگزار كننده: برق منطقه‌اي
ضابطه مربوطه: -
فايل ضابطه: موجود نيست
روزنامه آگهي شده: -
تصوير آگهي روزنامه: [دريافت فايل]
توضيحات:
اسناد آگهي

خارج از زمان دريافت اسناد
اطلاعات نهايي
روند معامله: اتمام معامله
برنده: فن آوري اطلاعات و ارتباطات زيما تراشه توس    مبلغ پيشنهادي: 2,313,596,000 ريال
نفر دوم:    مبلغ پيشنهادي: 0 ريال