ورود همكاران و مشاورين :: نام كاربري: رمز عبور:
جزئيات آگهي / دريافت اسناد بازگشت به ليست آگهي‌ها
بازگشت

مشخصات آگهي
نوع آگهي: مناقصه
دسترسي: عمومي
تعداد مراحل: يك مرحله‌اي
نوع معامله:
شماره: 96/1-8
موضوع: ارائه خدمات بهره برداري و حفاظت تعدادي از ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع بصورت حجمي
اطلاعات زماني
مهلت دريافت اسناد: 18 مرداد 96  لغايت  24 مرداد 96
مهلت ارسال پيشنهادات: 05 شهريور 96
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: 07 شهريور 96
وضعيت: خارج از زمان دريافت اسناد
ساير مشخصات
برگزار كننده: برق منطقه‌اي
ضابطه مربوطه: آیین نامه تضمین معاملات دولتی
فايل ضابطه: موجود نيست
روزنامه آگهي شده: -
تصوير آگهي روزنامه: [دريافت فايل]
توضيحات:
اسناد آگهي

خارج از زمان دريافت اسناد
اطلاعات نهايي
روند معامله: اتمام معامله
برنده: شهريار پيشه مازندران   مبلغ پيشنهادي: 16,262,145,494 ريال
نفر دوم: عدالت توسعه شمال   مبلغ پيشنهادي: 16,606,528,625 ريال