ورود همكاران و مشاورين :: نام كاربري: رمز عبور:
جزئيات آگهي / دريافت اسناد بازگشت به ليست آگهي‌ها
بازگشت

مشخصات آگهي
نوع آگهي: مناقصه
دسترسي: عمومي
تعداد مراحل: يك مرحله‌اي
نوع معامله:
شماره: 96/1-4
موضوع: عمليات ساختماني احداث پست 20/63 كيلو ولت GIS بابل 5
اطلاعات زماني
مهلت دريافت اسناد: 10 خرداد 96  لغايت  18 خرداد 96
مهلت ارسال پيشنهادات: 29 خرداد 96
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: 30 خرداد 96
وضعيت: خارج از زمان دريافت اسناد
ساير مشخصات
برگزار كننده: برق منطقه‌اي
ضابطه مربوطه: -
فايل ضابطه: موجود نيست
روزنامه آگهي شده: جام جم
تصوير آگهي روزنامه: [دريافت فايل]
توضيحات:
اسناد آگهي

خارج از زمان دريافت اسناد
اطلاعات نهايي
روند معامله: اتمام معامله
برنده: عطر ياسين شمال    مبلغ پيشنهادي: 27,400,000,000 ريال
نفر دوم:    مبلغ پيشنهادي: 0 ريال