ورود همكاران و مشاورين :: نام كاربري: رمز عبور:
جزئيات آگهي / دريافت اسناد بازگشت به ليست آگهي‌ها
بازگشت

مشخصات آگهي
نوع آگهي: مناقصه
دسترسي: عمومي
تعداد مراحل: يك مرحله‌اي
نوع معامله:
شماره: 96/1-1
موضوع: احداث ديوار حفاظتي شامل گابيون بندي بهمراه آبرو اطراف تعداد 13 دستگاه برج خطوط انتقال و فوق توزيع براساس فهرست بهاي ابنيه‌ي سال 1396
اطلاعات زماني
مهلت دريافت اسناد: 13 ارديبهشت 96  لغايت  19 ارديبهشت 96
مهلت ارسال پيشنهادات: 30 ارديبهشت 96
تاريخ بازگشايي پيشنهادات: 31 ارديبهشت 96
وضعيت: خارج از زمان دريافت اسناد
ساير مشخصات
برگزار كننده: برق منطقه‌اي
ضابطه مربوطه: آیین نامه تضمین معاملات دولتی
فايل ضابطه: موجود نيست
روزنامه آگهي شده: -
تصوير آگهي روزنامه: [دريافت فايل]
توضيحات:
اسناد آگهي

خارج از زمان دريافت اسناد
اطلاعات نهايي
روند معامله: اتمام معامله
برنده: طراح بتن پاسارگاد   مبلغ پيشنهادي: 3,030,952,163 ريال
نفر دوم:    مبلغ پيشنهادي: 0 ريال