پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ خدمات و تعرفه ها / تعیین حریم خطوط

تعیین حریم خطوط

خدمات و تعرفه ها

 

1   - متقاضی ویا متقاضیان تعیین حریم خطوط برق فشارقوی شهرستانها یا روستاهای رامسر ،تنکابن ،عباس آباد  چالوس ، نوشهر ، کلاردشت ،نور ومحمود آباد باید به امور انتقال نیروی غرب مازندران واقع در نوشهر : کمربندی نوشهر به چالوس -  جنب ایستگاه20/ 63 کیلوولت نوشهر تلفن 2336191 5با پیش شماره  (011)  و دورنویس52338780با پیش شماره  (011)   مراجعه ، مکاتبه یا تماس تلفنی حاصل فرمایند .

1-1 -  متقاضی ویا متقاضیان تعیین حریم خطوط برق فشارقوی شهرستانهای یا روستاهای آمل ،بابل ،بابلسر ، فریدونکنار ، قائم شهر ، جویبار ،سوادکوه ، سوادکوه شمالی ،ساری ، میاندورد  ،نکا ،بهشهر و گلوگاه باید به امورانتقال نیروی مرکز مازندران واقع در قائم شهر  -  میدان امام (ره)– جاده  کیا کلا -  جنب ایستگاه 63/ 230 کیلوولت قائم شهر به شماره تلفن 2244020 4باپیش شماره (011) و دورنویس2244328 4با پیش شماره  (011)     مراجعه ، مکاتبه یا تماس تلفنی حاصل فرمایند .

2-1 -  متقاضی و یا متقاضیان  تعیین حریم خطوط برق فشارقوی شهرستانها ها ی یا  روستاهای بندر گز ،بندر ترکمن ، کردکوی ، گمیشان ،گرگان ، آق قلا، علی آباد کتول ، آزادشهر ، رامیان ،مینودشت  ،کلاله ،مراوه تپه و گالیکش ، دراستان گلستان باید به امور انتقال استان گلستان واقع درگرگان -  ابتدای جاده آق قلا – جنب پست 63/230 کیلوولت گرگان -  تلفن32681430 ودورنویس  32681431 با پیش شماره  (017)  مراجعه ، مکاتبه یا تماس تلفنی حاصل فرمایند.

3-1 - ضمنا" متقاضی و یا متقاضیان تعیین حریم خطوط برق فشارقوی شهرها یا  روستاهای استان های مازندران وگلستان می توانند با  معاونت بهره برداری  شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان واقع درساری میدان امام (ره) –  صندوق پستی 188 -  تلفن ودورنویس 33353349و دورنویس 33336080   با پیش شماره  (011)  مراجعه ، مکاتبه یا تماس تلفنی حاصل فرمایند.

2 -  دریافت درخواست تعیین حریم ازافراد حقیقی وحقوقی وارجاع به کارشناس ناظر خطوط درامورمربوطه
3 -  بازدید ازمحل وتهیه گزارش مطابق با بخشنامه ها و تصویب نامه ها ودستورالعملهای وزارت نیرو
4 -  پاسخ به متقاضی برای احداث بنا بااخذ تعهد جهت رعایت حریم

جمع کل زمان انجام کار  : 10 روز

* اسناد و مدارک و اطلاعاتی که جهت انجام این خدمت به صورت قانونی از اشخاص اخذ می گردد در چهارچوب مقررات محفوظ می ماند.

 

ورود به سامانه استعلام حریم املاک

 

بروز رسانی: 1397/05/14 - 13:15