اطلاعیه و اخبار

شورای ارتقاء سلامت کارکنان
چاپ

تشکیل چهارمین جلسه شورای عالی راهبری مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت صنعت برق در شرکت برق منطقه ای مازندران

بازدید میدانی و اعتبار بخشی شرکت برق منطقه‌ای مازندارن توسط دبیرخانه جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی سلامت

ارائه شرکت برق منطقه‌ای مازندران در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور

ارائه تجربه شرکت برق منطقه ای مازندران در دومین مجمع سلامت استان مازندران

فیلتر

از تا

بروز رسانی: 1397/04/23 - 10:13
بازدید: 853