معرفی بازرس

بازرس ویژه شرکت
چاپ

نام و نام خانوادگی : محمد غلامی دازمیری
متولد: 1340- ساری
سمت: مشاورفنی مدیرعامل و بازرس ویژه شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت
سوابق خدمتی:
کارشناس محاسبات رلیاژ برق منطقه ای مازندران سال 69
رئیس قسمت برق بهشهر و سرپرست دفتر فنی توزیع سال 72 
مدیر دفتر تحقیقات و استاندارد سال 75
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران سال 79
معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان سال 83
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان سال 84
مشاور فنی مدیرعامل سال 86

بروز رسانی: 1399/12/24 - 12:45
بازدید: 2413