دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

دفتر بهره وری
چاپ

اهداف دفتر مدیریت استراتژیک و بهره‌وری

 

نمونه وظایف دفتر مدیریت استراتژیک و بهره‌وری

 


شماره تماس: 33352476-011
داخلی: 3010 


راهبر سایت: میثم اسماعیلی 

بروز رسانی: 1400/02/06 - 11:38
بازدید: 4687