مدیر و اعضای دفتر

دفتر حقوقی
چاپ

نام و نام خانوادگی: ابوالحسن بریمانی ورندی
متولد: 1339
سمت:مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
مدرک: فوق لیسانس
رشته: جزا و جرم شناسی
دانشگاه:آزاد اسلامی ساری
شروع بکار: 1369نام و نام خانوادگی:
صابر رحمتی افراپلی
متولد:1364
مدرک: فوق لیسانس
رشته: حقوق خصوصی
دانشگاه:خوارزمی تهران
شروع بکار:1387نام و نام خانوادگی:
محبوبه اسبوچین
متولد:1361
مدرک: فوق لیسانس
رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه:مازندران
شروع بکار:1388نام و نام خانوادگی: سیده سمیرا ذاکری
مدرک: لیسانس
رشته: فناوری اطلاعات
دانشگاه:جهاد دانشگاهی بابل
شروع بکار:1387نام و نام خانوادگی:
هادی قربانگلی گنجی
متولد: 1365
سمت: بایگان دفتر حقوقی
مدرک: فوق لیسانس
رشته: فقه و مبانی حقوق
دانشگاه: آزاد اسلامی بابل
شروع بکار: 1388نام و نام خانوادگی:
سید مهرداد اتقانی
متولد: 1355
سمت: کارشناس حقوقی
مدرک: فوق لیسانس
رشته: خصوصی
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد بین الملل انزلی
شروع بکار:86نام و نام خانوادگی: مرضیه رحمانی جویباری
متولد: 1349
سمت: رئیس گروه رسیدگی به شکایات
مدرک: فوق لیسانس
رشته: حقوق خصوصی
دانشگاه: آزاد سارینام و نام خانوادگی :
نورالهدی کریمی
سمت : کارشناس حقوقی
مدرک : فوق لیسانس
رشته : حقوق قضایی - خصوصی
محل تحصیل : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
شروع به کار : 1369

 


 نام و نام خانوادگی : فخرالدین رحیمی پاشاکلائی
سمت : کارشناس حقوقی
مدرک :  لیسانس
رشته : حقوق
محل تحصیل : آزاد قائمشهر
شروع به کار : 87

 

بروز رسانی: 1398/09/06 - 08:08
بازدید: 2721